Privacy policy

okoko recepten respecteert de privacy van personen die gebruik maken van de diensten op de door okoko recepten aangeboden website.

okoko recepten draagt ervoor zorg dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk zal worden behandeld.

okoko recepten verkoopt geen informatie van en over haar leden en geeft geen gegevens van haar leden uit handen aan derden.

okoko recepten kan de door leden verstrekte gegevens gebruiken, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, om aanbiedingen van haarzelf of van derden, al dan niet middels een externe opdrachtnemer, te doen.

okoko recepten kan in de toekomst besluiten haar Privacy Policy te wijzigen. Zij zal dat via haar website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.